TIPC
ค้นหา

บล็อกล่าสุด

TIPC Blog Series

Vinnova Blog Series

หน่วยงานนวัตกรรมของสวีเดน Vinnova และกลุ่มนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นการเดินทางร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของสวีเดน โดยรวบรวมบทบาทของ Vinnova ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงระบบและการตอบสนองต่อความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

The MOTION Blog Series

MOTION เป็นความร่วมมือระหว่าง TIPC และ EIT Climate-KIC ชุดบล็อกนี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความร่วมมือกับโครงการนวัตกรรมสามโครงการและเส้นทางสู่การเพิ่มศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทำให้ข้อตกลงใหม่สีเขียวเกิดขึ้น

ในบล็อก Making The Green New Deal Happen Blog Series, Fred Steward, ศาสตราจารย์กิตติคุณ, School of Architecture and Cities, University of Westminster, London และ Jon Bloomfield, ที่ปรึกษานโยบายนวัตกรรมระบบ, ระบบนิเวศนวัตกรรมสภาพภูมิอากาศ, European Institute of Technology's Climate Knowledge & Innovation ชุมชน (EIT Climate-KIC) สะท้อนถึงมิติต่างๆ ของ Green New Deal และวิธีที่จะสามารถนำไปปฏิบัติได้

การทดลองทางน้ำของแอฟริกาใต้

ชุดบล็อกนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทดลองน้ำในแอฟริกาใต้ รวมถึงความท้าทายและโอกาสในการนำวิธีการของ TIPC ไปใช้

ล่าสุด

ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุม The Latina American TIP HUB Conference 2022: “การสร้าง...

การประชุมจัดขึ้นที่ Medellin Colombia เป็นเวลาสี่วัน สองวันครึ่งคือ 17 และ 18 พฤษภาคมมีการอภิปรายภายใน HUB โดยที่ 19 พฤษภาคมมีไว้สำหรับผู้กำหนดนโยบายและในตอนเย็นของวันที่ 19 และ 20...

TIP Conference 2022 มินิบล็อก

ในมินิบล็อกเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมประชุม TIP Conference 2022 หลายคนจะแบ่งปันประสบการณ์ที่เติมพลังจากการเข้าร่วมการชุมนุมของชุมชน TIP ทั่วโลกในเดือนมกราคม Judith Rabfogel-Scheer -Austrian Delegate to OECD CSTP การประชุม TIP เป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาในแง่ของ...

Making the Green New Deal Happen Blog Series มีนาคม 2022:...

  มาเริ่มกันในตอนท้าย: ตามรายงานของ Hans-Otto Pörtner หนึ่งในประธานคณะทำงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อ้างถึงในรายงานล่าสุดของ IPCC ว่า “หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นั้นชัดเจน: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อ...

บทวิเคราะห์ภารกิจของ Vinnova ในการเปลี่ยนแปลงอาหารสวีเดน...

การทดลอง TIPC Vinnova ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วหลังจากทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาสองปี ทีม TIPC ได้ทำการวิเคราะห์สรุปเพื่อค้นหาว่าบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการของโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ่งท้าทาย...

ปฏิรูประบบอาหารของสวีเดน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งสวีเดน Vinnova และกลุ่มนโยบายนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นการเดินทางร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของสวีเดน โดยรวบรวมบทบาทของ Vinnova ในฐานะตัวแทนการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนแปลงระบบและการตอบสนองต่อความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะ...

การติดตาม การประเมิน และการเรียนรู้สำหรับโครงการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป: บทเรียนจาก...

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 โครงการ MOTION ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง TIPC และ EIT Climate-KIC สิ้นสุดลง ในช่วงสองปีของการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรจากโครงการ EIT Climate-KIC สามโครงการ – ACT on NBS, SATURN และ SuSMo – MOTION...

ผลลัพธ์และภาพสะท้อนของโครงการ MOTION

ในกลยุทธ์ 'Transformation in Time' EIT Climate-KIC มีเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในเดือนกันยายน 2019 โครงการ MOTION ได้กำหนดให้มีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อความทะเยอทะยานนั้นโดยการพัฒนาวิธีการสำหรับการทำงาน...

MOTION การมีส่วนร่วมของประชาชนสู่เมืองที่ยั่งยืน

การดำเนินการส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน แต่ระดับ ขอบเขต การรวมกลุ่ม และกลไกที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมส่วนบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนั้นไม่ชัดเจนเสมอไป เพื่อสำรวจปัญหานี้ไปพร้อมๆ กับสร้างพื้นที่เชื่อมโยงการกระทำแต่ละอย่างกับความยั่งยืน...

Making the Green New Deal Happen Blog Series พฤศจิกายน 2021:...

              การลดความร้อนในบ้านของผู้คนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยากที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ Renovation Wave ของคณะกรรมาธิการยุโรปเน้นย้ำถึงขอบเขตของการดำเนินการที่จำเป็น ที่นี่ ศาสตราจารย์มาร์ติน ฟรีเออร์ ผู้อำนวยการ...

ศูนย์นวัตกรรม Transformative Innovation แห่งละตินอเมริกาและแคริบเบียนเปิดตัว...

ในฮับของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในละตินอเมริกาและแคริบเบียน เรากำลังค้นหาเครื่องมือทางเลือกที่ช่วยให้เราสามารถเผยแพร่และแบ่งปันกับชุมชนในภูมิภาคและผู้ที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่...
Implementing The Transformative Innovation Framework to achieving the SDGs – Workshop II Report

การดำเนินการตามกรอบนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุ SDGs –...

เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ท้าทายชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่ของรัฐในละตินอเมริกา ศูนย์ละตินอเมริกาและแคริบเบียนสำหรับนโยบายนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูป (HUBLAyCTIP) ได้เปิดตัวการเรียกร้องให้มีการริเริ่มนโยบายสาธารณะที่ต้องการใช้กรอบนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง (IT) NS...