TIPC
ค้นหา

นักวิชาการ และผู้กำหนดนโยบาย ระดมพลังปฏิรูปนวัตกรรมภาคใต้...

  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนในแอฟริกา นี่คือมุมมองของผู้เชี่ยวชาญกว่า 140 คนที่มีส่วนร่วมในฟอรัม TIPC สามวันเพื่อ...

Transformative Innovation Learning History – ICTs and high education :...

กรณีศึกษาจากเซเนกัลคือมหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งเซเนกัล ซึ่งเป็นแบบจำลองนวัตกรรมของการใช้ไอซีทีในการศึกษาระดับอุดมศึกษา สืบย้อนกระบวนการสร้าง อภิปรายบทบาทของผู้มีบทบาททางการเมืองและความเป็นผู้นำในระยะต่างๆ ของ...

สรุปนโยบาย TIPC: การปฏิรูปนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน...

ความทะเยอทะยานในการเปลี่ยนแปลงของแอฟริกาสู่เศรษฐกิจแห่งความรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากนวัตกรรมนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในกรอบของทวีป เช่น วาระที่ 2063 และยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับแอฟริกา 2024 (STISA-2024) และยุทธศาสตร์การศึกษาภาคพื้นทวีปสำหรับแอฟริกา...

ICT ในระดับอุดมศึกษาในแอฟริกา เซเนกัล: ตัวอย่าง...

Transformative Innovation Policy (TIP) ตั้งอยู่บนกรอบการทำงานที่สามของนโยบายนวัตกรรม (กรอบที่ 3) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก ซึ่งพิจารณากรอบที่ 1 – R&D และระเบียบข้อบังคับนั้น และกรอบที่ 2 – ระบบนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ...

TIP Africa Hub: การประชุมเชิงปฏิบัติการข้ามชาติครั้งที่สองเกิดขึ้นที่เซเนกัล

เมื่อวันที่ 18 และ 19 กรกฎาคม 2019 การประชุมเชิงปฏิบัติการข้ามชาติครั้งที่สองของ TIP Africa Exploratory Hub เกิดขึ้นที่เมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมแห่งเซเนกัล (MESRI) และมหาวิทยาลัยดาการ์ หลังจากใช้จ่าย...

การพัฒนาแนวทางนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง: กรณีของเซเนกัล

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเซเนกัล (STI) กำหนดโดยประมุขแห่งรัฐผ่านจดหมายภารกิจที่ส่งถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรม กระทรวงผู้รับมีหน้าที่ยื่นนโยบายรายสาขา...
TIPC team travels to Senegal and Ghana for continued work on Africa Hub case studies

ทีม TIPC เดินทางไปเซเนกัลและกานาเพื่อทำงานต่อ...

สมาชิกทีม TIPC จาก SPRU กำลังเดินทางไปกานาและเซเนกัลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายนถึงวันที่ 5 พฤษภาคมสำหรับขั้นตอนต่อไปของโครงการ Africa Hub หลังจากคัดเลือก 3 กรณีศึกษาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่สถาบันข้ามชาติ...