TIPC
ค้นหา

สู่วาระการวิจัยนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง (TIP)

ตลอดปี 2018 และ 2019 นักวิชาการและผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มารวมตัวกันหลายครั้งเพื่อสำรวจจุดตัดของมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับ 'นโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง (TIP)' ที่เกิดขึ้น...

Ruta De Aprendizaje De Politica De Innovación Transformativa (PIT)

Esta guíaอธิบาย la ruta de aprendizaje recorrida por los miembros del HUB y sus equipos, como los métodos empleados por elequipo facilitador durante cuatro meses de trabajo conjunto, en su primera versión Este documento รวบรวม...

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global South

Global South Workshop จัดขึ้นในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในการดำเนินการตามกรอบงานและวิธีการของ TIPC ในบริบทของ Global South โดยมุ่งเน้นเฉพาะ...

TIP Conference Report 2019: สู่วาระการวิจัยระดับโลกสำหรับ...

4-5 พฤศจิกายน 2019 เมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ขอต้อนรับสู่รายงานการประชุม TIP Conference 2019 – การเดินแบบดิจิทัลของกิจกรรมและกิจกรรมของโปรแกรม ภาพสะท้อนจากศาสตราจารย์ Johan Schot ผู้ก่อตั้ง TIPC “หลังจากช่วงนำร่อง TIPC ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง ปี. ในระหว่าง...

ข้อมูลประกอบการประชุม TIPC เรื่อง 'นโยบายเพื่อ...

จุดมุ่งหมายและแนวทางของเซสชั่น ภายในยุโรป กรอบนโยบายเชิงกลยุทธ์สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบหลัก (อาหาร พลังงาน การเคลื่อนย้าย ที่อยู่อาศัย ฯลฯ) ในรูปแบบที่ส่งเสริมความยั่งยืนในหลากหลายมิติและรับรองผลลัพธ์ที่ยุติธรรมทางสังคม ล่าสุด 'แนวทางทางการเมืองสำหรับยุโรปต่อไป...

Conference Program 2019: Towards a Global Research Agenda for Transformative...

การประชุมปี 2019 มีจุดมุ่งหมายเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานไปสู่การสร้างวาระการวิจัยระดับโลกสำหรับนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่ริเริ่มขึ้นในปี 2018 โดยการเจรจาระหว่างเครือข่าย โดยมีเครือข่ายการวิจัยสี่เครือข่าย: Eu-SPRI, Globelics, เครือข่ายการวิจัยการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืน...

รายงานการประชุมประจำปี 2561 (ฉบับยาว)

การประชุมประจำปี 2018 ของ Transformative Innovation Policy Consortium จัดขึ้นในวันที่ 3-4 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัย Sussex ซึ่งจัดโดย Science Policy Research Unit และมีผู้แทนกว่า 100 คนจากทั่วโลกเข้าร่วม นี้...

รายงานการประชุมประจำปี 2561 (ฉบับย่อ):

การประชุมประจำปี 2018 ของ Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัย Sussex ซึ่งจัดโดย Science Policy Research Unit และมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า 100 คนจากทั่วโลก....

รายงานการประชุมประจำปี 2560

การประชุมปี 2560 “อนาคตของนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง” เป็นการประชุมครั้งแรกของ Consortium กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการนำร่องสำหรับสมาชิกผู้ก่อตั้ง Transformative Innovation Policy Consortium เราได้เริ่มทดสอบความคิด...