TIPC
ค้นหา

ไฟล์ข้อมูลเม็กซิโก

ทำความเข้าใจกับงานที่ CONACYT, TIPC และพันธมิตรทำกับเม็กซิโกด้วยการประมงแบบยั่งยืนโดยใช้ TIP เพื่อนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปเพื่อให้การดำรงชีวิตสนับสนุนและยั่งยืน....

ไฟล์ข้อมูลสวีเดน

ทำความเข้าใจว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งสวีเดน VINNOVA กำลังทำอะไรกับนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความท้าทายโดยใช้แนวทาง TIP....

ไฟล์ข้อมูลแอฟริกาใต้

ทำความเข้าใจกับงานที่สภาวิจัยแห่งชาติในแอฟริกาใต้กำลังทำเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ครอบคลุมโดยใช้แนวทาง TIP....

ไฟล์ข้อเท็จจริงของนอร์เวย์

ทำความเข้าใจกับงานของสภาวิจัยในนอร์เวย์ที่กำลังมองหาการวิจัยและนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบ และแนวทาง TIP สามารถแจ้งเรื่องนี้ได้อย่างไร....