TIPC
ค้นหา

Transformando Nuestro Mundo: Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible....

Las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) เกมจากศูนย์กลาง para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) โคลอมเบีย ha trabajado activamente en la implementación de la Agenda 2030, la cualเป็นตัวแทนของ los desafíos más...

การเปลี่ยนแปลงโลกของเรา: การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อเสนอสำหรับ...

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โคลอมเบียมีส่วนร่วมอย่างมากในการดำเนินการตามวาระ 2030 ซึ่งรวบรวมความท้าทายที่เร่งด่วนที่สุดในปัจจุบัน ตั้งแต่การศึกษา...

Transforming Experimentation: การมีส่วนร่วมของนโยบายทดลองและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง

รายงานการวิจัยนี้จะตรวจสอบแนวปฏิบัติ เหตุผล และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนโยบาย ตามด้วยข้อเสนอว่าการทดลองสามารถนำไปใช้กับนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง (TIP) สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เอกสารนี้รวมและสร้างบน...

สู่กรอบงานการประเมินเชิงโครงสร้างสำหรับ TIP

Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) รวบรวมผู้มีบทบาทระดับโลกเพื่อสำรวจอนาคตของนโยบายนวัตกรรม - รากฐานการกำหนดและการกำกับดูแล วัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือการตรวจสอบและขยายแนวทางนโยบายปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือ...

การมีส่วนร่วมของระบบการวิจัยของบราซิลเพื่อความยั่งยืน...

รายงานนี้วิเคราะห์ความสามารถของระบบการวิจัยของบราซิลในการจัดการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มันทำเช่นนั้นจากมุมมองของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเพื่อสร้างวิถีการพัฒนาใหม่ที่...

การประเมินศักยภาพของนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงในเคนยา

เคนยาเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของแอฟริกา ด้วยระดับการเติบโตเฉลี่ยที่ยั่งยืนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ธนาคารโลกได้จัดหมวดหมู่เคนยาใหม่จากประเทศที่มีรายได้ต่ำเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงต่ำกว่า1 เคนยาค่อนข้างสูงใน...

การพัฒนาแนวทางนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง: กรณีของเซเนกัล

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเซเนกัล (STI) กำหนดโดยประมุขแห่งรัฐผ่านจดหมายภารกิจที่ส่งถึงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรม กระทรวงผู้รับมีหน้าที่ยื่นนโยบายรายสาขา...

การทำแผนที่การพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในประเทศกานา...

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) มีบทบาทสำคัญในการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยชน์จาก STI สามารถทำได้โดยการสร้างระบบ STI ที่แข็งแกร่งและกรอบนโยบายที่เหมาะสมโดยใช้แนวทางใหม่ ใน...