TIPC
ค้นหา

TIPC Conference 2017

เหตุการณ์
เหตุการณ์ที่ผ่านมา
20 September 2017 00:09 (GMT)
ถึง
22 September 2017

การประชุมครั้งแรกของ TIPC ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติแอฟริกาใต้ (NRF) ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (DST) และกลุ่มนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง งานสองวันนี้ดูที่ "อนาคตสำหรับนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง" และนำสมาชิกดั้งเดิมทั้งห้ามาร่วมกันเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้และความสำเร็จจากปีนำร่อง สมาชิกทั้งห้าคนได้ต่ออายุพันธสัญญาต่อ TIPC ต่อไปอีกห้าปี ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการสำรวจไปสู่โปรแกรมหลัก