TIPC
ค้นหา
8 มิถุนายน 2564

ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการเปลี่ยนแปลง: แนวทางการเล่นเกม...

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Open Learning Series ของ TIPC เป็นเวิร์กช็อปแบบโต้ตอบและสถานที่มีจำกัด หากคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้หลังจากทำการจองแล้ว โปรดยกเลิกเพื่อให้ผู้เข้าร่วมคนอื่นเข้ามาแทนที่ หนึ่งในกุญแจสตาร์ท...
1 มิถุนายน 2564

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมนี้เป็นเซสชั่นพื้นฐานเชิงทฤษฎีภายใน Open Learning Series ของ TIPC เรายินดีต้อนรับผู้ให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่ายหลักของ TIPC ภาษาในการจัดส่งเป็นภาษาอังกฤษ ในเรื่องนี้...
5 กรกฎาคม 2564 - 9 กรกฎาคม 2564

Utrecht Summer School: Global Transformations

ความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญอยู่นั้นซับซ้อนและมักมีลักษณะเป็นสากล สหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่สิ่งนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง โรงเรียนภาคฤดูร้อน 'Global Transformations' ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่เรา...
18 กุมภาพันธ์ 2564 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมครั้งแรกใน 'นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ...

Department of Science and Technology-Centre(s) for Policy Research, India Science Policy Research Unit, University of Sussex, UK Dates: 18 ก.พ. 8.45-12.00 GMT 19 ก.พ. 8.45-12.00 GMT Science, Technology and Innovation Policy, India As.. .