TIPC
ค้นหา

การเรียนรู้อันดับสองจากการระบาดของ COVID-19: รายงานที่สอง

ภายในชุมชน Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) งานวิจัยชิ้นนี้ได้สำรวจว่า COVID-19 มีส่วนสนับสนุนการเรียนรู้อันดับสอง (SOL) อย่างไร – เข้าใจว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อ สมมติฐาน มุมมอง และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ครั้งแรก...

Tras un Año de Trabajo en Innovación Transformativa en Latam...

El 2020 ha sido sin duda un año lleno de desafíos para la humanidad, planteando retos พื้นฐานสำหรับ el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación El HUB Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa (HUBLAyCTIP) เสนอ...

กลุ่มนโยบายนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปละตินอเมริกาและแคริบเบียน...

ศูนย์กลางละตินอเมริกาและแคริบเบียนของ Consortium นโยบายนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูปเริ่มทำงานในขณะที่การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เริ่มครอบงำมนุษยชาติในทุกพื้นที่ของโลก ความท้าทายที่เกิดขึ้นกับงานของ...

แนวทางนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศกานา: มุมมอง...

กานา เช่นเดียวกับในหลายประเทศในแอฟริกา กำลังเผชิญกับความท้าทายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) อย่างยั่งยืน ประเทศมีกรอบกฎหมายและอยู่ในขั้นตอนการพัฒนานโยบายสาธารณะสำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ขยะอิเล็กทรอนิกส์...

การประเมินนโยบายสาธารณะในแอฟริกา: ข้อมูลเชิงลึกจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...

ต้นฉบับบทสรุปนโยบายนี้ได้รับการเผยแพร่โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม Policy@Sussex ในปี 2018 หน้าต้นฉบับสามารถพบได้ที่นี่ ในปี 2014 สหภาพแอฟริกาได้นำยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับแอฟริกา 2024 (STISA-2024) NS...

Hub ชาวละตินอเมริกาโน Y Caribeño De Innovación Transformativa Hublayctip Nota Conceptual...

El HUB Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa – HUBLAyCTIP tiene como objetivo หลักที่แตกต่างกัน actividades que permitan consolidar el enfoque de la política innovación transformativa en el Contexto Regional. Esto impplica trabajar en el desarrollo de...

โรคระบาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้? การศึกษาลำดับที่สอง...

โรคระบาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือไม่? การระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของเราอย่างมาก ได้ตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงหลักการและโครงสร้างพื้นฐานของเรา...

创新政策的三个框架:研发,创新系统和转型性变革 (ภาษาจีน: Three Frames For Innovation Policy: R&D, Systems...

科技创新政策受其历史发展的影响。在现有创新政策的讨论中,可以辨别出有两个主导且互存的创新政策框架。第一个是二战后政府对科学和研发的支持,其假设 科技创新政策受其历史发展的影响。在现有创新政策的讨论中,可以辨别出有两个主导且互存的创新政策框架。第一个是二战后政府对科学和研发的支持,其假设中有两个主导且互存的创新政策框架。认为其能促进增长且能够解决私营企业对新知识欠缺动力的市场失灵问题。第二个框架兴起于20世纪80年代全球化和对国家竞争力的强调,即基于国家创新系统(ระบบนวัตกรรมแห่งชาติ )的知识创造和商业化。科技创ใหม่政策聚焦于建立联系,群和网络,旨在促进系统内各个不同元素之间的联系和学习,且能够促使企业家精神。第三个框架联系到目前的社会和环境挑战,比如可持续发展目标以及对转型创新需求的辨别。此框架区别于之前的两个框架。转型主要指基于可持续转型研究领域中社会技术系统变革的理念。本文对框架3的特征进行了描述,且以其为视角对前两个框架的特征再审视。框架3的主要特征是对试验的关注,主要论点是南半球不再仅仅扮演追赶中半球转型模式的角色。本文认为三个框架对政策制定的指导都十分相关,但应给予探索转型创新政策一定的优先级。 关键词:转型;可持续发展目标;研发;国家创新系统;创新政策...

ภาพสะท้อนที่ไม่คาดคิดต่อการเปลี่ยนแปลง: การเรียนรู้ลำดับที่สองจาก Covid-19...

Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC)3 ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับโลกและชุมชนเชิงนโยบายที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เป็นองค์กรในอุดมคติที่จะประเมินว่าการระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของระบบสังคมและเทคนิคได้อย่างไร สังเกต “ภูมิช็อกครั้งใหญ่” (กานดา...