TIPC
ค้นหา

ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง: การประเมินและการปรับทิศทางการทดลองด้วยนโยบายนวัตกรรมเพื่อการปฏิรูป

สิ่งพิมพ์

ภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้น คำมั่นสัญญาที่ทำไว้ในข้อตกลงปารีส และวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 ของสหประชาชาติ (SDGs) เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ผู้ให้ทุนด้านวิทยาศาสตร์ หน่วยงานด้านนวัตกรรม และนักวิชาการได้สำรวจเหตุผลและกระบวนการใหม่ๆ ที่โดดเด่นสำหรับการกำหนดนโยบาย เช่น นโยบายนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (TIP) ในบทความนี้ เราตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการปรับทิศทางความพยายามของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความท้าทายทางสังคม เราได้พัฒนาแนวทางที่สอดคล้องกันและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการประเมินผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำได้ผ่านการมีส่วนร่วมของนโยบายเชิงทดลอง เราสร้างจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนและกระบวนการสร้างร่วมสี่ปีที่ดำเนินการโดย Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC) และนำเสนอผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง 12 ประการที่สามารถชี้นำกิจกรรมของหน่วยงาน STI ในการประเมินและปฏิรูปโครงการปัจจุบันหรือโครงการใหม่ของพวกเขา โปรแกรมและนโยบาย เราแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงในกรณีเชิงประจักษ์สองกรณี: การเปลี่ยนไปสู่การขนส่งอัจฉริยะและความคล่องตัวในฐานะบริการในระบบการเคลื่อนย้ายของฟินแลนด์ และการเกิดขึ้นของกาแฟชนิดพิเศษในโคลอมเบีย การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้ง 12 ประการสามารถชี้นำตัวแทน STI และตัวแทนการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ให้เปลี่ยนวิธีคิดและการดำเนินงานโดยพื้นฐานในการปลดล็อกการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงในสังคม

อ้างถึงสิ่งพิมพ์นี้เป็น:

เพื่ออ้างอิงสิ่งพิมพ์นี้:
Ghosh, B. , Kivimaa, P. , Ramirez, M. , Schot, J. , Torrens, J. , 2020. ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง:
การประเมินและการปรับทิศทางการทดลองด้วยนโยบายนวัตกรรมเชิงปฏิรูปผลการเปลี่ยนแปลง, TIPC Working Paper, TIPCWP 2020-02 เข้าถึงออนไลน์: http://www.tipconsortium.net/ wp-content/uploads/2020/07/Transformation-outcomes-TIPC-working-paper.pdf