TIPC
ค้นหา

ประวัติศาสตร์การเรียนรู้นวัตกรรมการปฏิรูปของฟินแลนด์

เอกสารต่อไปนี้ให้ภาพรวมของการเกิดขึ้นและการรวมแนวทางใหม่ในการขนส่งที่เรียกว่า Mobility-as-a-service (MaaS) และนโยบายที่เป็นรากฐานและมีอิทธิพลต่อการพัฒนานี้ในฟินแลนด์ แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลัง MaaS คือ “นักเดินทาง...

ประวัติการเรียนรู้นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงของสวีเดน

Challenge-Driven Innovation (CDI) เป็นโครงการที่เปิดตัวโดยหน่วยงานนวัตกรรมของสวีเดน Vinnova ในเดือนเมษายน 2011 จุดมุ่งหมายของโครงการ CDI คือการให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่พัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืนซึ่งจัดการกับความท้าทายทางสังคมในปัจจุบัน ความท้าทายเหล่านี้ต้องการ...