TIPC
ค้นหา

โบรชัวร์ TIPC

แหล่งข้อมูลนโยบาย

ทำความเข้าใจการทำงานของ Consortium ในโบรชัวร์ของเรา กลุ่มนโยบายนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง
(TIPC) รวบรวมนักแสดงระดับโลกเพื่อตรวจสอบและ
วิจัยระบบนวัตกรรมตามลำดับเพื่อสำรวจ
อนาคตของนโยบายนวัตกรรม - รากฐาน
การกำหนดและการกำกับดูแล
นอกเหนือจาก SPRU ซึ่งเป็นประเทศผู้ก่อตั้งโคลอมเบียแล้ว
นอร์เวย์ แอฟริกาใต้ สวีเดน ฟินแลนด์ และเม็กซิโก
การสนับสนุนทางการเงินที่เท่าเทียมกันและเวลาที่ทุ่มเท
ของผู้กำหนดนโยบายอาวุโสและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ร่วมมือในการทำงานภายใน TIPC