TIPC
ค้นหา

อีวา มารีน่า วาเลนเซีย เลเนโร

ชีวประวัติ

อีวา วาเลนเซียสนใจที่จะรับประกันสิทธิของมนุษย์โดยไม่ล่วงเกินขอบเขตทางนิเวศวิทยาของโลกของเรา ด้วยเหตุนี้ เธอจึงศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอิสระแห่งชาติเม็กซิโก จากนั้น เธอเชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อระหว่างเมืองกับน้ำ อาหาร พลังงาน และความท้าทายด้านสภาพอากาศระหว่างปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นโยบาย และการจัดการจากมหาวิทยาลัยลุนด์ มหาวิทยาลัยยุโรปกลาง และมหาวิทยาลัยอีเจียน เธอยังทำงานในภาครัฐในระดับนานาชาติและระดับชาติ