TIPC
ค้นหา

กีต้า นาธาน

ชีวประวัติ

Geeta Nathan เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์และข้อมูลเชิงลึกที่ Innovate UK ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนวัตกรรมของสหราชอาณาจักร ทีมงานของเธอมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบ การประเมิน การวิจัยความเป็นผู้นำทางความคิด และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจว่าโปรแกรม Innovate UK มอบผลกระทบทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนในระดับธุรกิจและระดับมหภาคได้อย่างไร กีต้ามีอาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยเคยทำงานในภาคการก่อสร้าง ภาคการธนาคาร และเคยสอนเศรษฐศาสตร์มาแล้ว 2 ปี