TIPC
ค้นหา

ฮาเวียร์ เอร์นันโด การ์เซีย เอสเตเวซ

โดยผู้เขียนคนนี้ด้วย

ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างขบวนการทางสังคมและวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืน...

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอภิปรายที่สำคัญเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอิงสถานที่กับระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเด็นหลักของเราคือ การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอิงสถานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับท้องถิ่น...