TIPC
ค้นหา

โรเบิร์ต สมิธ

ชีวประวัติ

Robert Smith เป็นนักวิจัยอาวุโสในภาควิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมศึกษา โรงเรียนสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ งานวิจัยของเขาตรวจสอบมิติทางสังคม การเมือง และนโยบายของวิศวกรรมชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสร้างและควบคุม เขามีโครงการที่ตรวจสอบความพยายามของนักชีววิทยาในการออกแบบสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น การกำกับดูแลเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยีน และบทบาทขององค์กรที่ให้ทุนวิจัยในฐานะสถานที่สำหรับควบคุมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระบอบประชาธิปไตย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย: https://www.sps.ed.ac.uk/staff/robert-smith