TIPC
ค้นหา

โรดริโก อาโรเซน่า

ชีวประวัติ

โรดริโกเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งสาธารณรัฐอุรุกวัย

จุดเด่น

ค้นหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนา: ระบบนวัตกรรมแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปเมื่อมองจากการด้อยพัฒนา

โดยผู้เขียนคนนี้ด้วย

ด้านการพัฒนา นโยบาย STI และความรู้ประชาธิปไตย

หากลดความซับซ้อนได้ อาจกล่าวได้ว่าในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (STI) ได้ดำเนินการผ่านสามขั้นตอน อันแรก นโยบายวิทยาศาสตร์ กำหนดลักษณะโดยตัวแบบเชิงเส้น...

ค้นหาทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนา: ระบบนวัตกรรมแห่งชาติและ...

ปัญหาเร่งด่วนที่สุดสำหรับมนุษยชาติ - หากยังคงหลีกเลี่ยงความหายนะทางนิวเคลียร์ - คือการจัดการความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างการผลิตและความยั่งยืนที่เปิดโอกาสให้เกิดความหายนะจากสภาพอากาศ ความขัดแย้งดังกล่าวแล...