TIPC
ค้นหา

Vasilis Gkogkidis

โดยผู้เขียนคนนี้ด้วย

การทดลองกับการเรียนรู้ด้วยเกมเพื่อความเข้าใจอย่างสนุกสนานของระบบ...

เกมเป็นแหล่งความบันเทิงที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะสำหรับเด็ก แต่เกมยังสามารถเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาแบบสหวิทยาการและด้านนโยบาย ในบทความนี้ เราขอยืนยันว่าการเรียนรู้ด้วยเกมสามารถช่วยให้...