TIPC
ค้นหา

โวล์ฟกัง ไฮเดอร์

ชีวประวัติ

Wolfgang Haider ทำงานเป็นผู้ประสานงานโครงการและนักวิจัยที่ศูนย์นวัตกรรมทางสังคมในกรุงเวียนนาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015 และมีพื้นฐานด้านรัฐศาสตร์และการศึกษาการพัฒนาระหว่างประเทศ จุดสนใจหลักของงานของเขา ได้แก่ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการออกแบบกระบวนการ การพัฒนาระดับภูมิภาค การวิจัยการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การประเมินผลกระทบ ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน ปัจจุบันเขากำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Utrecht และกำลังทำงานเกี่ยวกับบทบาทของการทดลอง นวัตกรรมทางสังคม และหน่วยงานในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืน